ZAPOJ SE ➵

Krize bydlení dopadá na každého z nás. Jediné, co o ní ale ve veřejném prostoru slyšíme je to, že se málo staví. Že každý, kdo se bude snažit, pracovat a odříkávat si avokádové toasty může dosáhnout na hypotéku a tím i na vlastní bydlení. Dominantní neoliberální narativ nám nabízí jen často nefunkční individuální řešení.

Krize bydlení jakožto celospolečenský problém se ale takto řešit nedá. Je nutné se potkávat, organizovat a společně vytvářet tlak na pozice moci. Ukažme na ně a požadujme, aby konali svojí práci.
Doporučujeme například mrknout se na Iniciativu nájemníků a nájemnic, nebo přijít na demonstraci za dostupné energie a bydlení.

SLEDUJ NÁS


NAŠE KÁMOŠSTVO

Platforma pro sociální bydlení je v současnosti výzkumný, advokační a poradní tým, zaměřený na problematiku bydlení a ukončování bezdomovectví. Vytváří partnerství s ministerstvy, kraji, obcemi i neziskovými organizacemi a společně s nimi hledá cesty ke změnám na systémové úrovni.

Projekt Paměť města mapuje novodobé proměny pěti pražských čtvrtí Smíchov, Holešovice, Žižkov, Karlín, Staré a Nové město. Tematizuje, jak se město proměňuje vlivem přestavby čtvrtí, gentrifikace, nedostupnosti bydlení a masového turismu.

Krisa je primárně platforma pro sdílení zkušeností a rozšiřování diskurzu kritické sociální práce. Usiluje o systémové změny a narovnání stávajících nerovností ve společnosti. Jedním z témat, jimž se věnují je i právo na bydlení.

INN se zaměřuje na budování nájemnického hnutí v České Repulice, které hájí právo nájemníků na důstojný život. Iniciativa požaduje systémové změny jako je například zamezení řetězení krátkodobých smluv, férové nastavení nájemních cen, zdanění prázdných bytů a AirBnB. INN má pravidelná oteřená setkání v Brně a Praze.

Arnika je nezisková organizace, která spojuje lidi usilující o lepší životní prostředí. V rámci projektu Praha město pro život se soustředí na územní plán, který určuje, kde a co se v Praze smí stavět. Prosazuje ochranu zeleně a veřejného prostoru, pomáhá lidem zapojovat se do rozhodovacích procesů a široce se věnuje nově vznikajícím developmentům v Praze.

Přejít nahoru