NAŠE POŽADAVKY

1. Výrazné rozšíření obecního
a družstevního bytového fondu

Česká města se během posledních 30 let masivní privatizací zbavili většiny svých bytů. Zbavili se tak
i nejdůležitejšího nástroje bytové politiky města. Na příkladu měst úspěšných v boji proti nedostupnosti bydlení je však zjevné, že obecní vlastnictví vysokého podílu bytů je klíčové pro regulaci cen a udržení bydlení dostupného pro všechny. Proto požadujeme zastavení rozprodeje obecních bytů, výrazné navýšení obecního bytového fondu na 30% do roku 2030 a podporu jiných forem neziskového bydlení.

2. Regulace a zdanění investičních bytů

Zatímco se tisíce lidí potýkají s akutní bytovou nouzí, hrstka firem a jednotlivců vlastní často desítky, stovky a někdy i tisíce bytů.  Bydlení má ale být právo pro každého, ne investiční příležitostí pro pár privilegovaných. Proto žádáme regulaci a zdanění subjektů, které na krizi bydlení bohatnou. Také je třeba zabránit vstupu velkých nadnárodních fondů a společností na český trh, jejichž vliv na prohlubování nedostupnosti bydlení můžeme sledovat v zahraničí. Podoba těchto opatření by měla být projednána nástrojem participativní demokracie, občanským shromáždením

3. Větší ochrana nájemníků

Ceny nájmů v posledních letech závratně rostou a nájemníci a nájemnice jsou skupinou nejvíc trpící nadměrnými náklady na bydlení. Na vlastnické bydlení nedosáhneme a žijeme v neustále nejistotě, kdy nám bude vypovězená smlouva nebo cena zvýšená na neúnosnou míru, a budeme muset svoje bydlení opustit. Proto požadujeme větší právní ochranu nájemníků, dlouhodobé nájemní smlouvy místo řetezení krátkodobých nájmů, zabězpečení férové výše nájmů a ochranu před jejich prudkým zvyšovaním. 

Přejít nahoru