🍪 GDPR 🍪

Zásady ochrany osobních údajů

Poslední aktualizace dne 17-březen-2023
Účinnost od 17-březen-2023

Tato zásady ochrany osobních údajů popisují politiku společnosti Jezevky, Praha, Hlavní město Praha 11000, Česká republika, email: jezevky23@protonmail.com, ohledně sběru, použití a zveřejňování vašich údajů, které shromažďujeme, když používáte naše webové stránky (https://nicimesto.cz) (dále jen “Služba”). Přístupem nebo použitím Služby souhlasíte se shromažďováním, používáním a zveřejňováním vašich údajů v souladu s touto zásadou ochrany osobních údajů. Pokud s tímto nesouhlasíte, nepřistupujte ani nepoužívejte Službu.

Můžeme tuto zásadu ochrany osobních údajů kdykoli změnit bez předchozího upozornění a aktualizovanou zásadu ochrany osobních údajů zveřejníme na Službě. Změna bude účinná 180 dní od zveřejnění a vaše další používání Služby po této době bude znamenat váš souhlas s aktualizovanou zásadou ochrany osobních údajů. Proto doporučujeme pravidelně tuto stránku kontrolovat.

Jak sdílíme vaše informace: Vaše osobní údaje nebudeme předávat třetí straně bez vašeho souhlasu, s výjimkou omezených okolností, jak je uvedeno níže:

Analýza 

Vyžadujeme, aby třetí strany používaly osobní údaje, které jsme jim předali, pouze pro účel, pro který byly převedeny, a nezachovávaly je déle než je nutné k naplnění tohoto účelu. Vaše osobní údaje můžeme také sdělit za následujícími účely: (1) aby se dodržovaly příslušné zákony, nařízení, soudní příkaz nebo jiný právní proces; (2) aby se prosazovaly vaše smlouvy s námi, včetně této zásady ochrany osobních údajů; nebo (3) aby se reagovalo na tvrzení, že vaše používání služby porušuje práva třetích stran. Pokud je služba nebo naše společnost sloučena nebo převzata jinou společností, vaše informace budou jedním z aktiv, které jsou převedeny novému vlastníkovi.

Vaše práva: 

V závislosti na platném právu můžete mít právo na přístup, opravu nebo výmaz vašich osobních údajů, nebo na obdržení kopie svých osobních údajů, na omezení nebo námitku vůči aktivnímu zpracování vašich údajů, požádat nás o sdílení (přenos) vašich osobních informací s jinou entitou, odvolat jakýkoli souhlas, který jste nám poskytli k zpracování vašich údajů, právo podat stížnost u orgánu dozoru a také další práva, která mohou být relevantní podle platných zákonů. Pro využití těchto práv nám můžete napsat na jezevky23@protonmail.com. Na vaši žádost odpovíme v souladu s platným právem. Mějte na paměti, že pokud nám neumožníte shromažďovat nebo zpracovávat potřebné osobní údaje nebo odvoláte souhlas se zpracováním údajů pro potřebné účely, můžete být neschopni přistupovat nebo využívat služby, pro kterou byly vaše informace požadovány.

Soubory cookies atd. Pro více informací o tom, jak tyto technologie sledování používáme a vaše možnosti v souvislosti s nimi, odkazujeme na naši politiku souborů cookies.

Bezpečnost: 

Bezpečnost vašich informací je pro nás důležitá a budeme používat přiměřená bezpečnostní opatření ke snížení rizika ztráty, zneužití nebo neoprávněné úpravy vašich informací pod naší kontrolou. Avšak vzhledem k inherentním rizikům nemůžeme garantovat absolutní bezpečnost a proto nemůžeme zaručit nebo ručit za bezpečnost žádných informací, které nám předáváte, a děláte tak na vlastní nebezpečí.

Odkazy na třetí strany a využití vašich informací: Naše služba může obsahovat odkazy na jiné webové stránky, které nejsou provozovány námi. Tato politika ochrany osobních údajů neřeší zásady ochrany osobních údajů a jiné postupy jakéhokoliv třetího subjektu, včetně jakéhokoliv třetího subjektu, který provozuje jakoukoli webovou stránku nebo službu, která může být přístupná prostřednictvím odkazu na službu. Důrazně doporučujeme, abyste zkontrolovali zásady ochrany osobních údajů každé stránky, kterou navštívíte. Nemáme kontrolu nad a nepřebíráme žádnou odpovědnost za obsah, zásady ochrany osobních údajů nebo postupy jakéhokoli třetího subjektu, ani za jakékoliv třetí strany a jejich služby.

Stížnosti / zástupce pro ochranu osobních údajů: Pokud máte jakékoliv dotazy nebo obavy ohledně zpracování vašich informací, které jsou u nás k dispozici, můžete kontaktovat našeho zástupce pro řešení stížností na adrese Jezevky, Praha, e-mail: jezevky23@protonmail.com. Budeme se zabývat vašimi obavami v souladu s platným právem.

Zásady používání cookies

Účinnost od: 17. března 2023 Poslední aktualizace: 17. března 2023

Co jsou cookies?

Tato politika používání cookies vysvětluje, co jsou cookies a jak je používáme, jaké typy cookies používáme (tedy jaké informace sbíráme pomocí cookies, jak jsou tyto informace používány) a jak spravovat nastavení cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které se používají k ukládání malých informačních částí. Jsou uloženy na vašem zařízení, když se na vašem prohlížeči načte webová stránka. Tyto cookies nám pomáhají správně fungovat webové stránky, zlepšit jejich zabezpečení, poskytnout lepší uživatelskou zkušenost, porozumět, jak web funguje, analyzovat, co funguje a kde je třeba zlepšit.

Jak používáme cookies?

Stejně jako většina online služeb, naše webové stránky používají jak first-party, tak third-party cookies pro několik různých účelů. First-party cookies jsou převážně nutné pro správné fungování webových stránek a nezískávají žádná osobní identifikovatelná data. Třetí strana cookies používané na našich webových stránkách jsou převážně pro porozumění, jak web funguje, jak s ním interagujete, pro zajištění bezpečnosti našich služeb, poskytování reklam, které jsou pro vás relevantní, a poskytnutí lepší a vylepšené uživatelské zkušenosti, která vám pomůže urychlit vaše budoucí interakce s našimi webovými stránkami.

Typy cookies, které používáme

Spravujte předvolby cookies Nastavení cookies Můžete kdykoli změnit své preference cookies kliknutím na tlačítko výše. To vám umožní znovu navštívit banner s souhlasem používání cookies a změnit své preference nebo okamžitě odvolat svůj souhlas. Kromě toho poskytují různé prohlížeče různé metody, jak blokovat a odstraňovat cookies používané na webových stránkách. Níže jsou uvedeny odkazy na dokumentaci podpory, jak spravovat a odstraňovat cookies z hlavních webových prohlížečů.
Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/320
Safari: https://support.apple.com/cs-cz/guide/safari/sfri11471/mac
Firefox: https://support.mozilla.org/cs/kb/mazani-cookies
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/cs-cz/topic/jak-vymazat-soubory-cookie-v-prohl%C3%AD%C5%BEe%C4%8Di-internet-explorer-bca9446f-d873-78de-77ba-d42645fa52fc

Pokud používáte jiný webový prohlížeč, navštivte oficiální dokumentaci podpory vašeho prohlížeče.

Přejít nahoru